De Snelste Advocaat

De Snelste advocaat heeft in 1990 haar deuren geopend. Al in korte tijd is gebleken dat het dienstenpakket goed aansluit op de behoefte van ondernemers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij een snelle groei doormaken en ons dienstenaanbod sterk hebben uitgebreid. Ondanks deze groei en uitbreiding blijft de persoonlijke en snelle aanpak hoog in het vaandel staan. Effectiviteit en kwaliteit zijn de trefwoorden van van ons advocatenkantoor. Vanzelfsprekend dient de dienstverlening van voor de ondernemer rendabel en betaalbaar te blijven. De deskundige medewerkers van komen allen uit de advocatuur en het bedrijfsleven en zijn dus bekend met de alledaagse praktijk en problematiek van de ondernemer. Met andere woorden: wij denken met de ondernemer mee! In het navolgende zal de dienstverlening nader belicht worden. Wij zijn niet alleen uw rechtsbijstandspartner, maar ook uw coach en uw financiële meedenker. Kortom, de alles-onder-een-dak filosofie van past zeer goed bij de wensen van het bedrijfsleven. Op de website worden ook de diverse rechtsgebieden waarin afzonderlijk behandeld. Voorts kunt u op digitale wijze kennis maken met de werkwijze en snelle aanpak. Wij zijn niets voor niets de snelste advocaat!

de snelste advocaat

Advocatenkantoor

Elke ondernemer moet er (helaas) aan geloven. Van tijd tot tijd duikt er een onoverkomelijk geschil op, waarbij juridische bijstand noodzakelijk is. Hoe goed ook alles is uitgedacht en voorbereid, een geschil met een werknemer, een leverancier, een bestuursorgaan of een debiteur ligt op de loer. Uiteraard kan de ondernemer preventief te werk gaan door bijvoorbeeld zorg te dragen voor goede contracten, het is echter niet mogelijk om op voorhand alle geschillen uit te sluiten. Een kernvraag van het verbintenissenrecht is die of een overeenkomst tot stand is gekomen en wat de betekenis is van die overeenkomst, welke verplichtingen over en weer uit de overeenkomst voortvloeien. De uitlegging van overeenkomsten kan ingewikkeld zijn. Algemene voorwaarden, arbeidscontracten, overeenkomsten van opdracht, koop- en huurovereenkomsten, oprichtingsakten: de ondernemer ontkomt er niet aan. Het is van belang om contracten van derden (als leveranciers) te laten toetsen op risico’s en (on)onduidelijkheden. Het gebeurt geregeld dat contracten klakkeloos getekend worden, terwijl niet exact duidelijk is wat de inhoud hiervan is. U dient zich goed te laten informeren over de rechtshandelingen die u met derden aangaat.

Aansprakelijkheid

Onze focus ligt voornamelijk op zakelijke juridische dienstverlening. U kunt hierbij denken aan overeenkomst-, verbintenissen- en vennootschapsrechtelijke kwesties. Het uitoefenen van een onderneming hangt nauw samen met allerhande juridische aspecten zoals oprichting en overname, vertegenwoordigingsbevoegdheid en bestuurdersaansprakelijkheid, overeenkomsten en nakoming. Voorts heeft elke ondernemer te maken met tal van fiscale aangelegenheden. Denk bijvoorbeeld aan de consequenties waarmee u te maken krijgt indien uw medewerker onder werktijd letselschade oploopt. In dergelijke gevallen is de kans groot dat u aansprakelijk bent en voor de kosten opdraait. In samenwerking met Advocatenkantoor Sloof nemen wij uw situatie onder de loep. Wat is het uw bedrijfsrisico en welke maatregelen kunnen worden genomen om het risico op letsel van uw werknemers te verkleinen?

Advies voor het MKB

Onderstaand hebben wij kort voor u opgesomd waar wij u als MKB’er mee van dienst kunnen zijn. Te denken valt onder andere aan:

  • Het opstarten van uw bedrijf en het opstellen van een ondernemingsplan
  • Contracten – opstellen en uitwerken
  • Advies omtrent auteursrecht
  • Alles wat te maken heeft met personeel en organisatie
  • Het verzorgen van de financiële administratie en de fiscaliteiten.
  • Eventuele aanvraag van kredieten en subsidie
  • Het behandelen van diverse zaken op het gebied van verzekeringen, incassobeheer, sociale zekerheid, pensioen en arbeidsongeschiktheid

Debiteurenbeheer

Een van de grote valkuilen voor ondernemers is het beheer van uw debiteuren. Dit is vaak een onderbelicht kindje en niet de core business van uw organisatie. Logischerwijs richt u zich bij voorkeur op het ondernemen. Om zorgeloos te ondernemen is het verstandig om u vooraf goed te verdiepen om het debiteurenbeheer uit handen te geven. U kunt zich indekken tegen wanbetalers door hier een verzekering voor af te sluiten. Het incassotraject en eventuele juridische rechtsgang valt prima te verzekeren. Hierdoor bespaart u gegarandeerd op de kosten. Zelfs als u per jaar slechts één keer gebruik van maakt kan dit rendabel zijn. Een rechtszaak kan lang duren en u veel geld kosten.

Fiscalisten

De Snelste Advocaten heeft een fiscalist in dienst. In diverse aangelegenheden hangen juridische en fiscale kwesties nauw met elkaar samen. Het fiscaal recht richt zich met name op de vermogensrechtelijke kant. Zo is winst uit onderneming onderhevig aan belasting, dient loonbelasting betaald en kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor schulden wanneer de vennootschap failliet raakt. De buitengewone opsporingsambtenaren van de belastingdienst hebben verregaande bevoegdheden. Zo kunnen zij conservatoir beslag leggen op roerende en onroerende zaken, ambtshalve aanslagen opleggen en inzake in de administratie vorderen. De belastingdienst hoort bij het ondernemen. Een fiscalist staat de ondernemer bij in fiscale aangelegenheden en vertaalt complexe fiscale kwesties in handzame oplossingen.

Wet arbeid vreemdelingen

Arbeidskrachten buiten de E.U. zijn vaak veel goedkoper en gemotiveerder. Welke ondernemer wil dat niet? Bovendien zijn deze werknemers vaak bijzonder goed opgeleid en uitermate loyaal ten opzichte van de werkgever. Het aanbod van arbeidskrachten afkomstig van landen buiten de E.U. is groot. Het werven van werknemers zal dan ook leiden tot directe vervulling van de vacante arbeidsplaatsen. Waar de ondernemer rekening mee moet houden is de Wet Arbeid Vreemdelingen. Deze wet demotiveert werkgevers in grote mate om gebruik te maken van vreemdelingen. Ondanks deze regelgeving ligt voor elke ondernemer de weg open om een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Voor vele ondernemers is het meer dan de moeite waard om ondanks de complexe wetgeving en het demotivatiebeleid van de regering, de procedure aan te gaan. Wij zetten de bestuursrechtelijke aspecten voor de u uiteen.